į pradžią turinys susisiekite  
Apie mane » Kvalifikacijos kėlimas

2017-10-02 Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija "Iššūkiai, geroji praktika ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje" (9 val.), Birštonas

2017-02-24 Seminaras „Mentalizacija – perversmas psichoterapijoje? MBT taikymas psichoterapijos procesuose“ (8 ak. val.), Vš Į Vilniaus šeimos psichoterapijos centras, Vilnius.

2016-12- 16 Mokslinė-praktinė konferencija  „Smurto įtaka vaiko psichinei sveikatai. Smurto atpažinimas ir pagalba“, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija (4 ak. val.), Vilnius

2016-10-15 Seminaras „Vaizduotės pratimai skausmui ir įtampai mažinti“ (5 ak. val.), Žmogaus psichologijos studija, Kaunas

2016-10-07 Konferencija „Įrodymais grįsti savižudybių intervencijos metodai praktikoje“ (8 ak. val.), VU Filosofijos fakultetas ir kt., Vilnius

2016 -06-04 Seminaras „Socialinis atomas“ vaikų ir paauglių terapijoje (7 ak. val.), Žmogaus psichologijos studija, Kaunas.

2016-04-8 Seminaras „Prarastos savasties beieškant. Psichologinė pagalba vaikams, augantiems socialinės globos institucijose/globėjų šeimose“ (8 ak. val.), Vš Į Vilniaus  šeimos psichologijos centras; Vilnius.

2016-03-17 Konferencija Sisteminio konsultavimo modelis „Į šeimą orientuota praktika“ (5 val.), Vš Į Psichologinės paramos ir konsultavimo centras; Kaunas.

2016-02-26 Seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtumas? Psichosomatika humanistiniu – egzistenciniu požiūriu. Autoimuninės ligos“ (8 ak. val.), Vš Į Vilniaus  šeimos psichologijos centras; Vilnius.

2015-10-16 Seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtumas? Psichosomatika humanistiniu - egzistenciniu požiūriu. Onkologinės ligos“. (8 ak. val.), Vš Į Vilniaus šeimos psichologijos centras, Vilnius

2015 m. gegužės –rugsėjo mėn. Projekto „NVO teikiamų socialinių paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi“ mokymai „Sisteminis šeimos konsultavimas“ (41 ak. val.)

2015 m. kovo-birželio mėn. Mokymo kursai dirbti su WAIS-III ir WASI (6 kr.), Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija, Vilnius, pažymėjimas NS Nr. 030598.

2015-04-10 Konferencija „Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų įveika“ (8 ak. val.), Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas; Vilnius.

2015m. kovo 17 d. Seminaras „Vakaras su kognityvine elgesio terapija: Dėmesingumu grįstas streso valdymas“ (3 val.), Vilniaus  Geštalt institutas; Vilnius.

2014 m. gruodžio 4-7 d. Seminaras „Psichologinių krizių įveikimas“ (24 ak. val.), Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas; Birštonas.

2014-11-07 Konferencija „Istorijos kūrimas terapijoje“ (7 ak. val.), Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija; Kaunas.

2014m. balandžio 26-27d. Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ (16 ak. val. ), LSMU Medicinos akademijos Elgesio medicinos institutas; Vilnius.

2014-03-28 Konferencija „Psichologinė trauma ir gyvenimo kelias“ (8 ak. val.), Vilniaus universiteto filosofijos fakultetas; Vilnius.

2013-04-16. Seminaras „Kaip atsikratyti emocinio bagažo, remiantis NLP technikomis“ (6 akad. val.), Vš Į mokymų ir psichologinio konsultavimo centras, Kaunas

2013-05-15 Seminaras „Kodėl reikia sekti pasakas? Pasakų terapija“ (8 akad. val. ), Vš Į Psichologinio konsultavimo grupė, Kaunas

2013-06-01 Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Seksualinė ir fizinė prievarta prieš vaikus. Ankstyvoji prevencija ir intervencija“ (6 akad. val.), LSMU ir Kauno psichologų ir psichiatrų klubas.

2013-07-24 Teorinis-praktinis seminaras „Pykčio valdymas“ (6 ak. val.), organizatorius – Vš Į „EOS grupės“

2013 m. 09-10 mėn. mokymai „Dailės terapija – kelias į vaiko emocinį pasaulį“, Kauno psichiatrų ir psichologų klubas 40 val. (bazinis kursas).

2012-09-28 Nacionalinė konferencija “Apsaugokime ankstyvąją vaikystę”, Paramos vaikams centras, Vilnius

2012-06-15 Mokymai  “Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų (CBCL6/18, TRF 6/18, YSR11/18) naudojimas ir teisė taikyti ASEBA metodikas praktiniame darbe” (8 ak. val), Pažymėjimo Nr. IV-111

2012 m. gegužės mėn. 10-13 d. Mokslinė praktinė konferencija “Mokslas praktikai – praktika mokslui” (20 ak. val.), Lietuvos psichologų kongresas, Klaipėda

2011 m. lapkričio mėn. 7-17 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Sprendimų siekiantis konsultavimas ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemoje” (60 val.), Vš Į “Psichikos sveikatos iniciatyva”, Vilnius.

2011-09-26 Kvalifikacijos tobulinimo kursas “Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais” (8 val.), Krizių tyrimo centras, Kaunas